Posts

Posts uit december, 2020 weergeven

Stichting WAG en de opzeggingsovereenkomst deel 1.

Niet doen is voorlopig mijn advies. U bent het niet verplicht en voorlopig dicht u er alleen maar een juridisch gat mee bij ST WAG. Het hoe en waarom later in het nieuwe jaar. Eerst nog in de lange wachtrij. Wel opzeggen met een briefje of mailtje. Dit is wat het IMG daarover zegt https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure/vragen-over-stichting-wag Zie vragen onderaan

De Stuwmeeregeling 3 tekst site IMG aangepast.

Afbeelding
Update: weergave op de site is vanmorgen op verzoek aangepast en is nu duidelijker en ook een stuk vriendelijker. Ik blijf die drempel van bodembeweging nog wel een dingetje vinden maar dat moet dan ergens maar door iemand via een rechter worden beslecht. Je kunt altijd een zienswijze indienen. Maar als je vanaf begin goed communiceert over je nieuw ondekte schade dan zal het ook goed moeten komen. Lees ook de vragen onder aan de pagina van het IMG. Dank aan de juriste die zorgvuldig intern de zaak op dit punt heeft rechtgezet, en mij tijdens dit proces keurig informeerde.  Inmiddels is er ook een uitvoerige nieuwsitem aan gewijd op de site van IMG waarin ook melding wordt gedaan van een herinderingsbrief aan mensen om alsnog een zienswijze te schrijven indien ze dit nodig vinden. Daarmee is ook gehoor gegeven aan de vraag om in beeld te brengen wie is afgewezen en mensen indien nodig te informeren. Ik begrijp uit de tekst dat er meer waren die dit punt aanhangig hebben gemaakt bij het

De Stuwmeerregeling 2

Afbeelding
  Opgelost zie ook update 3 👉Update: vandaag zet ik de voor vele bekende stuwmeerregeling even weer in het spotlicht. Al enige tijd merk ik dat de gevolgen van het kiezen voor de stuwmeerregeling een bijzonder wending heeft gekregen op de website van IMG en in de uitvoering. Dit staat vandaag al een tijdje op de website van IMG :    Als we even inzoomen op dit stuk, kom ik twee gebreken tegen die nogal wat gevolgen kunnen hebben voor schademelders die gebruik hebben gemaakt van de stuwmeerregeling. Gevolgen die ik zelf reeds heb bemerkt en ook van anderen heb gehoord. Het probleem is namelijk dat deze informatie niet juist is. En nog erger, er wordt naar gehandeld door het IMG.  Wat valt er op aan deze tekst: Nieuwe schade Als u na het gebruikmaken van de Stuwmeerregeling nieuwe schade ontdekt, kunt u deze gewoon bij ons melden. Uw nieuwe schade wordt via de reguliere procedure afgehandeld. Bij het beoordelen van de nieuwe schade wordt beoordeeld of nieuwe bodembeweging de n

Waardedalingsregeling bij Sloop Nieuwbouw 3

Update: Inmiddels heeft het IMG gereageerd op mijn vragen. Het komt erop neer dat het IMG op grond van Artikel 6:100 van het Burgerlijk Wetboek heeft besloten om sloop/nieuwbouw uit te zonderen. Men stelt het volgende: "  Sloop/nieuwbouw  Bij het begroten van de waardedaling aan een woning dient het Instituut rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Daaronder valt ook de situatie dat een woning in aanmerking komt of is gekomen voor een sloop-nieuwbouwregeling op kosten van de NAM, de TCMG, Instituut of NCG. Artikel 2, lid 6, van de TwG bepaalt dat het Instituut zijn taken en bevoegdheden uitvoert met toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat bij het begroten van de schade het geldende aansprakelijkheidsrecht- en schadevergoedingsrecht wordt gevolgd. Artikel 6:100 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd - dit voordeel - voor zover dit redelijk is,

Waardedalingsregeling bij Sloop Nieuwbouw 2

Afbeelding
Update: De waardedalingsregeling van het IMG heeft inmiddels al heel wat voeten in aarde gehad. Een paar opmerkelijke gebeurtenissen zijn wel het zogenaamd fout uitkeren van de waardedalingsregeling aan mensen van wie het huis op de nominatie staat om gesloopt te worden en vervangen door nieuwbouw. Of de ergernis van velen dat deze uitkering in geen verhouding staat tot de overeenkomsten die mensen met de NAM hadden gesloten vanuit de oude ook zo onafhankelijke regeling van, met, en bedacht door de NAM. De krokodillentranen van de politiek in deze verbaast mij, daarover  in een volgende post over deze regeling meer. Dan hebben we nog het verschil in inzicht tussen Atlas van de Gemeente en Invisor over de berekening van de schade. Om over de weigering van Bas Kortmann (IMG) om deze verschillen netjes te wegen er echt iets mee te doen, maar niet te spreken.  Op de achtergrond is daar nog de lopende rechtszaak van St. WAG tegen de NAM die ook moet leiden tot schadevergoeding.  Maar laten

Waardedalingsregeling IMG 1

  👉 kort geleden waren we al getuige van de postcodeloterij van het IMG in samenwerking met de NCG met als gevolg een uitkering die eigenlijk niet moest volgens het IMG. Maar hoezo niet moest? Waar komt dit zo maar vandaan? En waar is de integrale regeling waardevermindering? Ik heb deze inmiddels opgevraagd. Het Gasberaad heeft hier al een flink op gehamerd. Politiek ook. de Socialistische Partij heeft bij monde van Sandra Beckerman vragen gesteld. Het antwoord blijft echter achterwege, Net als de regeling zelf. Binnenkort uitgebreid meer hierover!   Update 14-12-2020: Waardeverminderingsregeling bij sloop/nieuwbouw Update 17-12-2020: Waardeverminderingsregeling bij sloop/nieuwbouw

Bouwimpuls

  👉 Ik mocht onlangs kennis maken met de voorlichting van iemand van de Nationaal Coördinator Groningen en Bouwimpuls in een setting met een bewoner. Tenenkrommend concludeer ik dat zowel Bouwimpuls als NCG een loopje nemen met de afspraken die met hen zijn gemaakt en de intenties van de politiek ten aanzien van de bewoner centraal. Binnenkort hierover meer!

De Stuwmeerregeling 1

Opgelost zie updates! 👉 De communicatie over de stuwmeerregeling van het IMG blijkt niet juist. Als gevolg hiervan ligt er nu een drempel voor mensen om schade te melden, na gebruik van deze regeling. Ook intern bij het schadeloket worden fouten gemaakt met de afhandeling van aanvragen van mensen die eerder gebruik hebben gemaakt van deze stuwmeerregeling  ik heb het IMG verzocht om dit aan te passen UPDATE: Stuwmeerregeling deel 2 UPDATE:  Stuwmeerregeling deel 3

Nachtmerrie in Groningen

Afbeelding
  Ik in de Gasellende! Ik reik u de hand Vind hooguit excuses Zoek naar pragmatisme Vind bureaucratie Zoek oplossingen Vind meer problemen Zoek herstel Vind vernietiging Zoek hulp Vind echter weerstand Zoek versnelling Vind alleen maar meer vertraging Zoek vorm van begrip Vind er geen Zoek perspectief Verlies de toekomst Zoek de dader Word steeds meer slachtoffer Zoek recht Krijg het niet Zoek doorgang in het leven Vergeet het, dit is Groningen. Aten