De Stuwmeerregeling 2

 Opgelost zie ook update 3


👉Update: vandaag zet ik de voor vele bekende stuwmeerregeling even weer in het spotlicht. Al enige tijd merk ik dat de gevolgen van het kiezen voor de stuwmeerregeling een bijzonder wending heeft gekregen op de website van IMG en in de uitvoering. Dit staat vandaag al een tijdje op de website van IMG
 

Als we even inzoomen op dit stuk, kom ik twee gebreken tegen die nogal wat gevolgen kunnen hebben voor schademelders die gebruik hebben gemaakt van de stuwmeerregeling. Gevolgen die ik zelf reeds heb bemerkt en ook van anderen heb gehoord. Het probleem is namelijk dat deze informatie niet juist is. En nog erger, er wordt naar gehandeld door het IMG.  Wat valt er op aan deze tekst:

Nieuwe schade

Als u na het gebruikmaken van de Stuwmeerregeling nieuwe schade ontdekt, kunt u deze gewoon bij ons melden. Uw nieuwe schade wordt via de reguliere procedure afgehandeld. Bij het beoordelen van de nieuwe schade wordt beoordeeld of nieuwe bodembeweging de nieuw ontdekte schade kan verklaren. Als dat niet het geval is, dan wordt verondersteld dat de door u ontdekte schade vergoed is met de schadevergoeding die u vanuit de Stuwmeerregeling ontving. Die vergoeding was immers bedoeld om op eenvoudige wijze alle tot dan aanwezige schade te vergoeden. U krijgt de gelegenheid hier een zienswijze op te geven.

 De website van Instituut Mijnbouwschade Groningen geeft nu dus de volgende voorwaarden:

- Er moet sprake zijn van nieuwe bodembeweging
- IMG gaat ervan uit dat alle schade door de stuwmeerregeling is vergoed.Maar dit is niet correct!

 

Eerst een nieuwe beving?

Om met het eerste te beginnen is de noodzaak van een nieuwe beving een verzinsel van het IMG en niet te herleiden naar de originele regeling. Nergens staat dat er een nieuwe beving moet hebben plaatsgevonden. Afwijzing zonder nader schadeonderzoek op die gronden is niet juist. Om nog maar niet te spreken over de wijze van het bepalen van de bevingen. De stuwmeerregeling vindt u hier.

Maar alsof dat nog niet voldoende is, vergeet het IMG ook nog eens dat veel schade vaak later “beter” zichtbaar wordt en mogelijk versterkt, verergerd door andere trillingen, dan aardbevingen. Je zou hierbij kunnen denken aan nauwelijks zichtbare scheuren en scheuren achter stucwerk en behang etc. Ook scheuren in voegen buiten zijn afhankelijk van weersomstandigheden en soms veel later echt goed zichtbaar. Wetenschappelijk is hier wellicht niet zoveel over bekend, maar voor veel Groningers een regelmatig terugkomend iets. Zeker als we te maken hebben met panden die hun sterkte hebben verloren door de bevingen of door vele bevingen en bevinkjes uitermate gevoelig zijn geworden voor trillingen in het algemeen. Verder onderzoek hiernaar zou welkom zijn. Wellicht zijn deze er al en ken ik ze niet. Hoe dan ook, in mijn ogen kan vervolgschade best voorkomen, zonder dat dit direct voorafgaat door een nieuwe beving.

Het tweede opmerkelijke deel van de nieuwe voorwaarden van het IMG is eveneens heel vreemd te noemen. Men gaat er nu ineens vanuit dat alle aanwezige schade met de keuze voor de stuwmeerregeling is vergoed. Wat zegt de regeling op dit punt:

 

IN ART 1 staat onder:

a.een vergoeding van € 4.000,– voor alle tot de datum van het besluit aan de gebouwen of werken van aanvrager waarop de aanvraag betrekking had ontstane fysieke schade en

 

Het ging bij de oorspronkelijke uitrol van de regeling om door de aanvrager reeds aangegeven schade. De gemelde schade. In de praktijk heeft de IMG gekozen voor een Nulmeting om alle zichtbare schade vast te leggen en daar de vergoeding voor te laten gelden. Het verschil met nu zit hem in de zichtbare en het de NIET zichtbare schade. En hier gaat het fout. 

Als voorwaarde om nu in aanmerking te komen voor een nieuwe schadeopname of schadevergoeding moet er “nieuwe” schade zijn vastgesteld. Gemakshalve wordt hier even vergeten dat eerdere schade, niet zichtbaar tijdens de uitvoering van de stuwmeerregeling, ook nog gewoon voor schadeopname en uitkering in aanmerking komt. Te denken valt hierbij aan schades die tijdens een verbouwing of het verwijderen van een radiator of betimmering alsnog te voorschijn komen.

Door de huidige voorlichting en ook het intern handelen bij IMG zijn er vermoedelijk mensen die oude, later zichtbaar geworden schade, niet meer melden. En degene die het wel melden, worden, vermoedelijk regelmatig, afgewezen. Ik heb het IMG via hun juridische afdeling gewezen op deze foutieve informatie. Verder heb ik hen per mail verzocht om de oude informatie over de stuwmeerregeling weer beschikbaar te maken op de website en om intern onderzoek te doen naar het aantal afwijzingen op dit punt en ook om deze mensen hierover actief te benaderen, dat zij alsnog hun schade melden.


U kunt altijd een zienswijze indienen.. 

Je kunt altijd een zienswijze indienen zegt het IMG. Maar wie doet dat? Alleen diegene die weten wat de regels echt zijn. En dat zijn er niet zo veel. Wel handig dit rare "piep" systeem voor het verminderen van schadevergoedingen en beoordelingen. Persoonlijk denk ik dat intern bij het IMG standaard de meeste mensen, die gebruik hebben het gemaakt van de stuwmeerregeling, worden afgewezen. Ik schat  in dat maar een heel klein deel hierop reageert met een zienswijze. Dan nog is het opletten dat met een besluit u niet alsnog met een kluitje het riet in wordt gestuurd. Dit is uiteraard een aanname, waar ik geen bewijs voor heb. Maar ik troost me met de gedachten dat het gehele gasdossier op aannames is gebaseerd.

Wat stond er destijds op de website... 

Om het verhaal helemaal af te maken, heb ik uitgezocht wat er precies wel stond op de website destijds, tijdens de werking van de stuwmeerregeling. Niet alles is meer te vinden maar een aantal zaken nog wel. Onder andere staat hier op de IMG Site onder het kopje nulmeting:

Kan ik wel weer een nieuwe schade melden?

Met een keuze voor de Stuwmeerregeling op één van uw bij ons openstaande schademeldingen worden alle schade en alle bij ons gemelde schademeldingen afgehandeld. Daarna kan er nog een nulmeting plaatsvinden. Als er na het besluit en na een eventuele nulmeting weer nieuwe schade ontstaat, schade verergert of wanneer u nieuwe schade ontdekt, dan kunt u die gewoon weer bij ons melden.

En

Hoe ziet de nulmeting eruit?

We houden een nulmeting om duidelijk te hebben welke schade onder de Stuwmeerregeling is vergoed. En om op een later moment bij een nieuwe schademelding duidelijkheid te hebben welke schade nieuw is, verergerd is of voor het eerst ontdekt is. Een schade-opnemer zal bij de nulmeting de zichtbare schades fotograferen met een tablet en hier korte beschrijvingen aan toevoegen. Hier wordt een rapport van gemaakt en digitaal opgeslagen. De nulmeting duurt circa 1,5 tot 2 uur. Voor de duidelijkheid: er vindt geen beoordeling van schadeoorzaak of schadeomvang plaats.

 

Uit een oude screenshot van de Site via Waybackmachine:Of dezeEn deze screenshot zelf eerder gemaakt:

 


 En zo kan ik nog wel even doorgaan. De conclusie moet zijn dat met de stuwmeerregeling een vergoeding heeft plaatsgevonden voor de al gedane schademeldingen en die tijdens een eventuele nulmeting zijn vastgelegd. Oude schade die niet zichtbaar waren ten tijde van de stuwmeerregelingen, maar later wel tevoorschijn is gekomen, moet het IMG gewoon in behandeling nemen.


Het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen

Vermoedelijk zal het IMG de informatie op hun site binnenkort wijzigen. Ik heb de juridische afdeling van het IMG begin december verzocht binnen twee weken de site alsnog aan te passen, zodat melders duidelijk kunnen zien of ze ondanks de stuwmeerregeling alsnog in aanmerking komen voor een schadeopname en vergoeding. 

Erkenning.. 

Inmiddels met wat getouwtrek loopt een dossier, waarbij ik was betrokken, weer door. Deze was eerst afgewezen op bovenstaande gronden. Met tweemaal een zienswijze en een telefoontje met een jurist van IMG werd het hun duidelijk dat men in dit dossier fout zat. Verder is men druk doende e.e.a. intern bij te sturen en de communicatie over de stuwmeerregeling aan te passen. Of er ook wordt onderzocht of er meer mensen zijn afgewezen op deze gronden is mij nu nog niet bekend, ik heb er wel om verzocht. Dus of reeds afgewezenen hier ook baat bij hebben blijft nog even de vraag. Het is hun aan te raden een zienswijze te sturen of bezwaar in te dienen. 

wordt vast vervolgd...

Aten

Lees ook UPDATE: Stuwmeerregeling deel 3

 Disclaimer

Hetgeen ik hier heb geschreven heb ik zoveel mogelijk als kon uitgezocht. Helaas moet ik door gebrek aan antwoorden soms ook aannames doen. Daarmee volg ik de traditie binnen het gehele gasdossier en de afhandeling daarvan, immers op aannames is bijna alles gebaseerd. De tijd zal het leren. Zodra er meer is te melden over een beschreven onderwerp zal ik hier via een update melding van doen. En de oorspronkelijke tekst indien nodig daarop aanpassen. Mocht het zijn dat u pertinente onwaarheden tegenkomt in mijn schrijven dan kunt u hier reageren. Alleen reacties die goed onderbouwd zijn met argumenten en verwijzingen hebben zin.

 

Populaire posts van deze blog

Waardedalingsregeling IMG 1

De Stuwmeeregeling 3 tekst site IMG aangepast.